Links naar andere sites met beheer onderwerpen

Algemene beheersites.


1. www.itilcommunity.com   An interactive portal dedicated to the IT infrastrucrure library (ITIL).
                          The ITIL User Community Forum is vendor independent and is a portal, that
                          wants to increase the community aspect of  being a forum for professionals
                          working with the ITIL method

2. www.itsmf.nl  site van het IT-servicemanagement forum. Dit is een vereniging van bedrijven,
                          erop gericht om kennis op het terrein van IT servicemanagement over te dragen.
                          De  site van de ITSMF kent
verwijzingen naar:
                                      
- beheerevenementen
                                       - beheerthema´s
                                       - beheermethodieken,
                                      
- literatuur

3. http://nl.itsmportal.net: portal met informatie over IT beheer onderwerpen.

  4. www.ict-management.com   site met links naar de instructie materialen en kopieën van
                           materialen als gebruikt bij het boek Sturing en organisatie van ICT voorzieningen,
                           het boek Beheer van ICT voorzieningen en het college ICT management aan diverse
                           Nederlandse universiteiten en hogescholen..

5. www.sei.cmu.edu/cmmi/ site van het software engineering research institute van de Carnegie Mellon
                           Universiteit over CMMI.

6. www.cio.com   verwijzing naar een site te gebruiken om vanuit management perspectief naar de
                           inzet van ICT te kijken.

7  www.exin.nl   informatie over ITIL foundation examens

8. www.isaca.org site van de information systems audit and control association & foundation, de
uitgever van Cobit, de control objectives voor informatie en communicatietechnologie.

9   www.gartner.com onafhankelijke adviesgroep voor ICT

10  www.aberdeengroup.com      site van de Aberdeen group

11. http://www.hdi-europe.com    site van het help desk institute

1www.ink.nl                            site over het INK model

14  www.ict-competenties.nl       over de invulling van ICT competentie

15. www.efqm.org                      informatie over het INK/EFMQ model

16.   www.aslfoundation.org         artikelen en best practices over applicatiebeheer
    (van dezelfde organisatie komt BISML)

17.  www.pugnl.nl                        achtergrondartikelen en best practices over Prince 2.

18.   www.i-tracks.nl                     over een nieuwe structuur van ICT opleidingen

19.   www.tmforum.org                  telemanagement forum met informatie over de enhanced
    telecommunications operations map (e-TOM).

G.2. Voorbeelden van sites met tools.
 

1. www.quint.nl/index.asp?page_id=qqq_home  test om de wijze van implementatie van ITIL in
een organisatie eens na te gaan.

2. www.itsmf.com/bestpractice/selfassessment.asp  ITIL self assessment.

 

G.3. Voorbeelden van sites over beveiliging.

1.  http://www.veiligophetweb.nl/?page=9&catid=6&object=104931    Site van de Safe internet foundation
(SIF). SIF is dé belangenbehartiger voor de eindgebruiker van de elektronische
snelweg. SIF onderzoekt, publiceert, voert projecten uit en zoekt de publiciteit om
de kwaliteit en vooral veiligheid van het internet te verbeteren

2.  www.gvib.nl                            site van het Nederlands genootschap voor   informatiebeveiliging

3.  www.cert.org                          security op de Carnegie Mellon university

4  www.nen.nl                              site over de code voor informatiebeveiliging en ISO

6. www.govcert.nl                        virus waarschuwingsdienst.

G.4. Voorbeelden van sites over inkoop van ICT voorzieningen.

1.   www.ispg.nl                           site over ICT inkoop.

2.   www.ogc.gov.uk                    site van the Office of Goverment Commerce                                                     
    
(basis van ITIL en inkoopmethoden van de Britse overheid)

3.   www.buyitnet.org                   The BuyIT Best Practice Network is an independent not-for-profit group with a
 mission to:

"help UK organisations realise the business benefits from Information &
 Communications Technology by identifying and promoting best practice in
 e-business

4.  www.caucusnet.com               Netwerk van technologie inkopers (voornamelijk ICT technologie)in de USA. Deze inkopers geven informatie door over hun ervaringen met onderhandelen met leveranciers.

G.5. Sites over standaardisatie.

1. http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/basics/general/basics_1.html   site van de International           Standardisation Organization.

2.  www.opengroup.org         organisatie van leveranciers met sets voor standaards op het
terrein van architectuur, beveiliging enz.

3. www-i4.informatik.rwth-aachen.de   site van de leerstoel informatica van de universiteit van Aken (Duitsland) met links naar alle internationale organi-saties werkend op het terrein van de
standaardisatie van ICT

4.  www.cdt.org                          belang van onafhankelijke organisaties bij standaardisatie. Website van het
center for democracy and technology.

G.6. Sites van tijdschriften.

1.  www.itservice.nl                      it service magazine

2.   www.itbeheermagazine.nl         it service en security magazine

3    www.computable.nl                 weekblad voor ICT met oa. Beheer artikelen

4.  www.informatie.nl                   maandblad met o.a. artikelen over ICT beheer

5.  www.automatiseringsgids        weekblad met artikelen oa. over ICT beheer.

6. www.outsourcing-journal.com

Verenigingen en stichtingen op het terrein van ICT, ICT-beheer en audit:   

1. www.ngi.nl                             Nederlandse vereninging voor Informatica met o.a. sectie beheer.