Afstudeeropdrachten beheer/ICT managementonderwerpen.

Download : Beoordeling van afstudeeropdrachten.

Praatje:      De ervaringen van een afstudeerbegeleider (OU, 7/9/2004)

De producten opgeleverd bij het afstuderen.


Tijdens het afstuderen worden in het algemeen drie producten opgeleverd. Dit zijn:

a. een plan van aanpak;
b. een afstudeer verslag en
c. een examen en/of een afstudeerpraatje,

De plannen van aanpak voor de scripties hebben alle ongeveer dezelfde opzet.Van een
plan van aanpak is hieronder een voorbeeld gegeven.

Download: Voorbeeld plan van aanpak.

Hetzelfde geldt voor het verslag van een scriptie.Dit verslag bestaat meestal uit de hoofd-
stukken:       -  inleiding, aanpak en probleemstelling
                    - de theorie als basis voor het kijken naar de probleemstelling
                    - het toetsen van de theorie aan de praktijk;
                    - enkele conclusies en een advies voor een oplossing/vervolgonderzoek
                    - reflectie op de inhoud van het onderzoek, het proces en de raadpleging
                      van mensen, begeleiding en structuur van het afstudeerproject.

Het type product van een afstudeerscriptie kan diagnostisch van aard zijn, het kan een
ontwerp opleveren, het kan een implementatie zijn en het kan een evaluatie zijn. Ook kan
het een combinatie van deze elementen opleveren.

Begeleiding bij het afstuderen houdt minimaal in:

a. helpen bij het zoeken en vinden van een theoretische basis om het probleem op te lossen;
b. tenminste eens per vier week een gesprek van rond 90 minuten en soms meermalen
    tussentijds contact via de mail. Elk gesprek wordt door de student voorbereid en kent 
    een agenda met vragen en punten ter besluitvorming en stukken.
c. procesbewaking en begeleiding naar het examen.


Tips:

a.    Het traject van afstuderen moet voorspelbaar zijn.Afhankelijk van de afstudeerrichting 
       staat voor het afstuderen een aantal uren.
In mijn ervaring (40 afstudeerders) heb ik nog geen student        
       meegemaakt, die binnen twee maand doorlooptijd een goedgekeurd plan van aanpak gereed had. Voorts
       dient men tenminste 1 maand voor de datum van het examen zijn scriptie in te leveren. Met deze feiten
       rekening houdend is de minimumtijd van start van afstuderen tot het doen van het examen tenminste 6 tot 7
       maanden.

b.    Vraag uw coach aan het begin en tussendoor, hoe hij het afstudeertraject ziet en wat zijn bijdrage 
       hierin is. Dit voorkomt verschil in verwachtingswaarde.

c.   
Download: Mogelijke tijdschriften met relevante literatuur voor dit vakgebied.

Voorbeelden van afstudeerscripties. (op te vragen via de bibliotheken van de respectievelijke universiteiten)
Er zijn er nu in totaal 84 begeleid en 3 bezig over diverse onderwerpen.

Uitleg kleuren:  de opdrachten in paars zijn nog niet afgerond!
                          de jaartallen geven het jaar van aanvang aan.

0. IT governance.

    2009: Open universiteit: Bart Dijkstra: Beoordeling van ketenautomatisering zonder regie (VtSPN)
    2009: Open Universiteit: Sebastiaan Fransen De ontwikkeling van bestuur en organisatie bij
                                                                         verzelfstandiging van ICT afdelingen.
   (Xtilton)
   
2010: Open universiteit: Tim de Graaf :Eisen welke overgang naar een servicegerichte
                                      architectuur (SGA) stelt aan governance en inrichting ICT beheer.
(VtSPN)
    2010: Open Universiteit: Richard Lekkerker: IT governance bij lokale overheden (gem. Horst)
    2011: Open Universiteit: Dennis Gale: IT Alignment bij Aegon.

1. Cloud/ASP opdrachten (6).
   
     2001: TSM business school Hans Dish:   Van ASP tot ESP.      (Ordina)
     2001: Universiteit Twente Frans Theelen: Patterns voor ASP.   (Mitopics)
     2002: Universiteit Twente Daan van Smaalen: Een CRM applicatie als ASP-dienst   (Newtel)
     2002: Erasmus Universiteit: Silvie van der Eik-van Eck: Huren van applicaties middels ASP (KPMG)
     2002: Universiteit Twente: Jan Bieuwe Geertsema: Inrichting van een ASP service (Emtecc)
     2004: Universiteit Twente; Willem de Groot: ASP en VoIP voor telefonie (Newtell)  
     2010: Open Universiteit: Marcel Donkers: Verandering in ICT organisaties bij middelgrote ondernemingen,
                                            
 (Bolsius)

2.  Processen en aspecten van beheer (op weg naar autonomous computing) (13):

     2002: Universiteit Twente: Michiel de Groot: Beveiligingsmethoden  (Price waterhouse) 
     2002: Erasmus Universiteit: Jorg Voeten: Vraag en aanbod bij EDP auditing middels Cobit (KPMG)
     2002: Erasmus: Dirk Jan den Boer: Omgaan met risicomanagement bij e-business (KPMG)
    
2002: Universiteit Twente: Kjell van Milaan: Standaardisatie van de ICT bij CRM (ING)
     2002: Universiteit van Twente: Coen Giesberts: Minimaal niveau van beheer bij e-business interfacing
                                                                    (CMMI  bij de Belastingdienst)
     2002: Un. Twente: Bastiaan Ludeking: Vormgeven van een service desk voor scholen, (ICT op school)
     2002: Open Universiteit: Michel Vossenberg: Periodieke kwaliteitstoetsing ICT operations (ING)
     2002: Open Universiteit: Lucia van Boxel: SLAīs en netwerkdiensten (Atos Origin)         
     2003: Open Universiteit: Michael Boddeke:Verbetering interfaces bij beheerprocessen (Belastingdienst)    
    
2003: Universiteit van Twente: BjŲrn Kruizenga: Inrichting van ICT services en Business intelligence
                                                                                                                 (
Daimler-Chrysler; Bremen)
     2005: Universiteit van Twente: Allard Hoeve: Procesinrichting en sturing in een e-office (Belastingdienst)
     2005: Universiteit van Twente: Edwin van Wasbeek: Documenteren en beheren van ICT (Chess IT)
     2005: Universiteit van Twente: Geert Bongers: Beheren van een SOA (KPN Research (TNO))
     2013: Avans plus: Usha Panday: Sturing en inrichting van de verkoopketen met ICT (Interpolis)


3.  Strategie, portfolios, projecten en architectuur voor ICT objecten: producten en diensten (6).

     2004: Open Universiteit: Bert Ten Haken: Argumenten bij een platformkeuze (DTO)
     2004: Open Universiteit: Buddy King: Life cycle management van ontwikkelstraten (DTO)
     2004: Universiteit Twente. Tjalling Kuipers: Investeringskeuze bij veranderingen in ICT.
                                                                        (Pink Roccade)
     2005: Universiteit van Twente: Erik Meffert: Mogelijkheden voor verbetering van een
                                                             architectuuraanpak (belastingdienst)
    
2005: Open universiteit: Erwin Straver: Architectuur bij beheer van ICT voorzieningen (Kadaster)
     2006: Universiteit Twente: Bert Stevens: Applicatie portfoliomanagement (Ordina)
     2010: Avans plus: Daan Ram: Slagen en falen van ICT projecten bij rijksinspecties (Inspectie VenW)
     2012: Avans plus: Jos Jansen: ICT Architectuur bijkinderopvang (Humanitas)

4.  Informatiebehoefte bepalen, applicaties. ERP, CRM enz (8).


     2002: Open Universiteit, Gerrit Vogelzang: Evaluaties van ERP implementaties (Profuse)
     2002: Erasmus: Marc van den Berg: Informatiebehoefte organiseren bij marketing intelligence
                
(Synergetics)   
     2002: Erasmus: Barry Jongens: Long time preservation van documenten en de gemeenten (IBM)  
     2002: Open Universiteit, Arjan Otter: Text en datamining, (regio politie Amsterdam-Amstelland)
     2003: Open Universiteit, Merlijn Ekkel: Een methode voor bepaling van de eisen aan een
                                                                 datawarehouse
(Business Objects)
     2003: Open Universiteit Jacques Kamps: Management Informatie voor de besturing van de virtuele
                                                                Militair Medische organisatie
(ministerie van Defensie)  
     2004: Universiteit van Twente: Tim Hartog: Inrichten van hergebruik in organisaties (TNO FEL)
     2006: Universiteit van Twente (stage): Tijs van der Broek: Overzicht van werkstroombesturing 
                                                                en documentaire informatievoorziening bij de Rijksoverheid.
 
                                                                                                                                    (
Price waterhouse) 
   

5.  Strategie en organisatorische vormgeving (shared service centra, vraagorganisaties) (17).
    
     2002: Open Universiteit: Barry Dukker: Centraal identiteitsbeheer ten behoeve van ICT dienstverlening
                                                                  (DTO)
     2002: Erasmus: Miriam Helmus: Toezicht op ICT bij Zelfstandige bestuursorganen (Deloitte en
                                                                    Touche)      
     2002: Erasmus: Andre den Boer: De strategie van organisaties en CRM.
    
2001: Open Universiteit: Robin Hoogduin: Beheerorganisaties bij de rijksoverheid. (min. van FinanciŽn)
     2002: Open Universiteit, John Claassens: Informatiemanagement in de bankensector (Rabobank)
     2002: Open Universiteit: Edward John Kitselaar: Vormgeving van een research organisatie (KPN)
     2003: Open universiteit: Henk Schonewille: Ketenautomatisering bij het MKB (Profuse)
     2003: Universiteit van Twente: Matthijs Huijsmans: Inrichting beheer residentienet.nl (Conclusion)
     2004: Open universiteit: Eric Blok, Inrichting van functioneel beheer (DTO) 
     2005: SWOT MBA: Fred Hilvers, Organisatie van de informatievoorziening bij RWS (RWS)
     2005: PDCO RUG Groningen, Karin van der  Wal, Shared service centra en cost accounting (Achmea)
     2005: Open Universiteit: Marcel Theunissen: Service desk in een keten (Gemeente Amsterdam)
   
  2005: Universiteit van Groningen,PDCO: Mennolt Roorda: Implicaties van een SSC voor de 
                                                                    onderlinge relaties en voor de medewerkers
(Achmea)
     2006: Universiteit van Amsterdam: Paul Walraven: De invloed van de toepassing van ICT op de 
                                                                    onderwijsorganisatie en op de rol van de docent in het 
                                                                    bijzonder
(Avans).
     2006:  SWOT, MBA Danny Venema: Informatiemanagement bij een shared service centrum
                                                                voor documenten (ministerie van Justitie, Almelo).
   
  2006: Universiteit van Twente, Bernard Oosterloo: Omgaan met social engineering (Atos Origin)
     2007: Universiteit Twente: Frank Spanjer Niveaus in de ICT regieorganisaties (MenI partners)
     2008  Open Universiteit: Anne Jan Oosterheert De organisatie van kennismanagement bij de Politie
                                                                                                                                 
  (Regio IJselland)
     2008: Open Universiteit: Anke de Swart Inrichten van regieorganisaties (Heijmans)
     2010: Avans plus: Walter Schoonebeek: Social engineering bij politieke partijen (Louwmans&Parqui)
     2011: Open Universiteit: Jan Vos:  de inrichting van de IT organisatie bij aanbieders van cloud diensten (HP).
     2011: Avans plus:  Andrea Krush: organisatie-ICT alignment maturity in een shared service center. (Equalit)

6. Kennismanagement, kennisintensieve organisaties (5).

     2002: Universiteit van Twente, Richard Gill: ICT infrastructuur voor kennismanagement (HAO)
     2003: Erasmus: Abdel Chariv: Informatiediensten vanuit informatiecentra (HIC Marokko)
    
2004: Universiteit van Twente, Octa Koek: Documenten door de organisatie (van Oord baggermij)
     2005:  Universiteit van Twente: Rik Schroer Informatiebehoefte en kennismanagement bij
                                                                       een organisatiebureau 

     2007: Universiteit van Twente: Jurrit Zimmerman: ASL leren met een serious game (KPN/GetronicsPinkRoccade)
     2012: Universiteit van Amsterdam: Tjalling Zijlstra: Omgaan met big data (Avanade).

7.  Projectmanagement. (4).

     2002: Open Universiteit. Patrick van Lingen: Sturen van projecten met de Balanced score card (Vendex)
     2002: Universiteit van Twente: Frank van den Hurk: Een tussenlaag voor gegevensuitwisseling bij de
                                                                          sector Openbare Orde en veiligheid
(stage, Ewijksgroep) 
     2002: Universiteit Twente: Renate Speet: Digitale archieven en primair proces. (min. van FinanciŽn)
     2002: Erasmus: Brian Westgeest: Sturen met als basis de BSC gegevens (Air miles) 
     
8.   Information economics (5).

     2002: Open Universiteit. Jeffrey vd Burg: verlaging kosten werkplekken (ING)
    
2002: Erasmus: Mark Heuders: Datakwaliteit en de opbrengst ervan (Shell)
     2003: Erasmus, Joris Houben: Business model en uitwerking ervan voor managed operations van
               collaborative messaging services 
(Atos Origin)
     2004: Universiteit van Twente: Andre du Croix: ICT services en hun kosten (Swets Zeitlinger)  
     2007: Open Universiteit: Wim Suijkerbuik: Value management (Philip Rothmans)

9.   Sourcing en inkoop onderwerpen (7).

     2002: Erasmus Universiteit: Wouter Griffioen: Scan voor inkoop van ICT diensten (Trekant)
     2002: Erasmus: Guido Braam: De inrichting van de ICT inkoopfunctie   (Trekant)
    
2003: Open Universiteit: Rob Grasmeijer: Full ICT outsourcing en rol van de ICT manager(Triple P)
     2004: Universiteit Twente: Frederik Hulleman: Nadere uitwerking en ondersteuning van de specificatie
                                             van eisen bij ICT sourcing conform ISPL (Ordina).
     2004: Erasmus: Raymond Lunes: Strategische sourcing en ICT (Trekant)
     2005: Open Universiteit, Henk Schutte: Redenen voor alternatieven qua sourcing (Wehkamp)
     2006: Universiteit van Amsterdam, Sven Brouwer: Innovatie in een outsouringsrelatie. 

10. In control en accountantsonderwerpen (6).

     2005: Universiteit Twente: Marijn van Schooten: BPO van ICT exploitatie en in control (Deloitte)
     2005: Universiteit Twente: Jorgen Peerik: In control met Navision?  (BDO)
     2005: PDCO Universiteit van Groningen: Johan Talsma:  In control met ERP? (CJIB)
     2006: Universiteit Twente: Wilco Leenslag: IT governance methoden vertalen naar...   (Ernst en Young)
     2006: Open Universiteit, Jan Meijer: Omgaan met risico bij applicatiebeheer (Ministerie van Defensie)
     2007: Universiteit Twente: Selmer Derwort: Vergelijken van organisaties aan de hand van een
                                              IT governance framework (MenI partners)
    

11. Service innovatie (3).

      2006: Universiteit Twente, Bart Wassink: Service innovatie bij informatie intensief werken. (CWI)
      2007: Universiteit Twente, Michelle Weijl: E-business services bij een verzekeringsagent (Hakenberg groep)
      2007: Universiteit Twente, Sylvie Leijten: Het concept kenniscentrum, nu en morgen (Rabobank Enschede)

12. Veranderingsmanagement en implementatie van ICT voorzieningen (1).

      2007: Universiteit van Amsterdam, Mark van der Toorn: Implementatie van een performance measurement
                                               applicatie
(ING)